FAST-TRADING

US30 chậm lại đà tăng trước họp FOMC

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu chững lại đà tăng trước ngày họp FOMC, khả năng giá sẽ đi ngang quanh khu vực Zone 2 và 3.

Zone 1: 36042 - 36116
Zone 2: 35832 - 35925
Zone 3: 35588 - 35656
Zone 4: 35199 - 35341

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd