FAST-TRADING

US30 chậm lại đà tăng trước họp FOMC

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu chững lại đà tăng trước ngày họp FOMC, khả năng giá sẽ đi ngang quanh khu vực Zone 2 và 3.

Zone 1: 36042 - 36116
Zone 2: 35832 - 35925
Zone 3: 35588 - 35656
Zone 4: 35199 - 35341

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.