FAST-TRADING

US30 tiếp tục bám theo xu hướng giảm trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục đi theo xu hướng giảm, có thể canh Sell tại Zone 3.

Zone 1: 36709 - 36785
Zone 2: 36464 - 36537
Zone 3: 36211 - 36288
Zone 4: 35676 - 35818

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd