FAST-TRADING

US30 phục hôi mạnh sau thông tin FOMC

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đã có tín hiệu hồi phục tương đối mạnh, chúng ta canh Buy tại Zone 2.

Zone 1: 36043 - 36120
Zone 2: 35907 - 35964
Zone 3: 35723 - 35765
Zone 4: 35442 - 35544

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.