FAST-TRADING

US30 phục hôi mạnh sau thông tin FOMC

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đã có tín hiệu hồi phục tương đối mạnh, chúng ta canh Buy tại Zone 2.

Zone 1: 36043 - 36120
Zone 2: 35907 - 35964
Zone 3: 35723 - 35765
Zone 4: 35442 - 35544

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd