FAST-TRADING

US30 vẫn trong giai đoạn hồi phục mạnh

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục canh Buy tại Zone 2

Zone 1: 36235 - 36302
Zone 2: 35832 - 35925
Zone 3: 35460 - 35597
Zone 4: 35095 - 35265

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd