Dau_Tu_Nhu_Tu_Ma_Y

US30USD - CƠ HỘI MUA VÀO

OANDA:US30USD   US Wall St 30
“Như một thói quen”, thị trường tiếp tục tăng trong lo ngại của nhà đầu tư, vì rằng các pha tăng thường diễn ra với tốc độ chậm sau một pha giảm mạnh. Thật khó để dự đoán hướng đi của thị trường này. Trong tuần sau, chúng tôi dự đoán thị trường thị trường có pha điều chỉnh ngắn hạn, nhà đầu tư có thể canh mua vào ở vùng giá 35200.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.