FAST-TRADING

US30 chú ý tại vùng Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng dự kiến của US30 có thể sẽ vẫn sideway trong ngắn hạn, tuy nhiên vùng Zone 2 đang có khả năng bật trong hôm nay.

Zone 1: 35276 - 35304
Zone 2: 35403 - 35422
Zone 3: 35486 - 35517
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd

Bình luận