FAST-TRADING

Chú ý khả năng đảo chiều US30 trong hôm nay

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có khả năng sẽ đảo chiều trong ngắn hạn sau khi chạm vùng hỗ trợ 35585 - 35625. Chú ý canh Buy nếu giá thủng Zone 3

Zone 1: 36019 - 36035
Zone 2: 35885 - 35943
Zone 3: 35742 - 35803
Zone 4: 35585 - 35635

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.