FAST-TRADING

Chú ý khả năng đảo chiều US30 trong hôm nay

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có khả năng sẽ đảo chiều trong ngắn hạn sau khi chạm vùng hỗ trợ 35585 - 35625. Chú ý canh Buy nếu giá thủng Zone 3

Zone 1: 36019 - 36035
Zone 2: 35885 - 35943
Zone 3: 35742 - 35803
Zone 4: 35585 - 35635

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd