FAST-TRADING

US30 hồi phục mạnh trong ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Chỉ số US30 đang có tín hiệu hồi phục mạnh sau khi thủng khỏi vùng 35127 - 35286, chú ý canh Buy trong hôm nay tại Zone 2

Zone 1: 35606 - 35692
Zone 2: 35127 - 35286
Zone 3: 34750 - 34912
Zone 4: 34159 - 34368

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd