FAST-TRADING

US30 hồi phục mạnh trong ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Chỉ số US30 đang có tín hiệu hồi phục mạnh sau khi thủng khỏi vùng 35127 - 35286, chú ý canh Buy trong hôm nay tại Zone 2

Zone 1: 35606 - 35692
Zone 2: 35127 - 35286
Zone 3: 34750 - 34912
Zone 4: 34159 - 34368

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.