FAST-TRADING

US30 ĐẢO CHIỀU GIẢM MẠNH

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đảo chiều trở về xu hướng giảm, canh Sell quanh Zone 3.

Zone 1: 35467 - 35532
Zone 2: 35265 - 35322
Zone 3: 35135 - 35196
Zone 4: 34948 - 35015

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.