FAST-TRADING

US30 CHỜ THỦNG ZONE 3

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Phiên giao dịch đêm qua tại phố Wall chứng kiến toàn thị trường liên tục dao động với những diễn biến khó lường. Dù có những thời điểm bật tăng, nhưng các chỉ số chính đều rơi vào sắc đỏ khi kết phiên.

US30 hôm nay khả năng sẽ tiếp tục giảm điểm nếu như Zone 3 tiếp tục bị thủng và có thể canh Sell về Zone 4.

Zone 1: 34272 - 34367
Zone 2: 33795 - 34094
Zone 3: 33325 - 33485
Zone 4: 33098 - 33167

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.