FAST-TRADING

US30 chờ Sell tại Zone 2

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 hôm nay buổi sáng có thể quay lại test Zone 2 và sẽ tiếp tục giảm điểm. Giá sẽ đảo chiều nếu đóng cửa trên Zone 2

Zone 1: 34528 - 34636
Zone 2: 34174 - 34221
Zone 3: 33663 - 33767
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd