FAST-TRADING

US30 kỳ vọng tiếp đến đỉnh mới nếu như vượt Zone 2

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn được kỳ vọng tăng giá nếu như tiếp tục vượt qua Zone 2.
Hiện tại vẫn sẽ theo dõi và canh Buy tại Zone 3

Zone 1: 35913 - 35958
Zone 2: 357796 - 35821
Zone 3: 35735 - 35794
Zone 4: 35567 - 35654

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh