FAST-TRADING

US30 tiếp tục duy trì xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tích cực duy trì trong biên tăng, phá vỡ tín hiệu điều chỉnh ngày hôm qua. Chú ý canh Buy tại Zone 2

Zone 1: 36056 - 36089
Zone 2: 35973 - 36007
Zone 3: 35832 - 35867
Zone 4: 35724 - 35759

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd