FAST-TRADING

US30 tiếp tục duy trì xu hướng tăng

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tích cực duy trì trong biên tăng, phá vỡ tín hiệu điều chỉnh ngày hôm qua. Chú ý canh Buy tại Zone 2

Zone 1: 36056 - 36089
Zone 2: 35973 - 36007
Zone 3: 35832 - 35867
Zone 4: 35724 - 35759

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.