FAST-TRADING

US30 HÔM NAY CHỈ CANH BUY KHI VƯỢT ZONE 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có khả năng sẽ phục hồi sau nhiều phiên giảm điểm, chú ý canh Buy khi giá vượt Zone 3.

Zone 1: 35241 - 35379
Zone 2: 34978 - 35065
Zone 3: 34676 - 34811
Zone 4: 34360 - 34397
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.