FAST-TRADING

US30 duy trì xu hướng tăng trong biên hẹp

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang trong xu hướng tăng, tuy nhiên khoảng cách giữa các Zone gần quá nên sẽ canh Buy ở Zone 4
Zone 1: 34932 - 34972
Zone 2: 34843 - 34869
Zone 3: 34704 - 34771
Zone 4: 34538 - 34624

Thủng Zone 4 thì sẽ đảo chiều.
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd