FAST-TRADING

US30 duy trì xu hướng tăng trong biên hẹp

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang trong xu hướng tăng, tuy nhiên khoảng cách giữa các Zone gần quá nên sẽ canh Buy ở Zone 4
Zone 1: 34932 - 34972
Zone 2: 34843 - 34869
Zone 3: 34704 - 34771
Zone 4: 34538 - 34624

Thủng Zone 4 thì sẽ đảo chiều.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.