FAST-TRADING

US30 dự báo vượt đỉnh ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 hôm nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng vượt đỉnh trong ngắn hạn.
Chú ý tiếp tục canh Buy khi giá vượt khỏi vùng Zone 2.
Xu hướng sẽ đảo chiều nếu thủng Zone 3.

Zone 1: 35739 - 35814
Zone 2: 35618 - 35666
Zone 3: 35549 - 35566
Zone 4: 35456 - 35491

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd