FAST-TRADING

US30 dự báo vượt đỉnh ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 hôm nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng vượt đỉnh trong ngắn hạn.
Chú ý tiếp tục canh Buy khi giá vượt khỏi vùng Zone 2.
Xu hướng sẽ đảo chiều nếu thủng Zone 3.

Zone 1: 35739 - 35814
Zone 2: 35618 - 35666
Zone 3: 35549 - 35566
Zone 4: 35456 - 35491

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.