FAST-TRADING

US30 hôm nay vẫn tiếp tục canh Sell

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay sẽ canh sell quanh Zone 2 hoặc tiếp tục Sell theo xu hướng nếu Zone 3 bị thủng

Zone 1: 35614 - 35657
Zone 2: 35335 - 35384
Zone 3: 35035 - 35144
Zone 4: 34715 - 34786

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.