FAST-TRADING

US30 hôm nay vẫn tiếp tục canh Sell

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay sẽ canh sell quanh Zone 2 hoặc tiếp tục Sell theo xu hướng nếu Zone 3 bị thủng

Zone 1: 35614 - 35657
Zone 2: 35335 - 35384
Zone 3: 35035 - 35144
Zone 4: 34715 - 34786

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd