FAST-TRADING

US30 TIẾP TỤC TĂNG GIÁ MẠNH

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục trong trạng thái phục hồi mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục canh Buy quanh Zone 3 hoặc chờ vượt Zone 2 và Buy đến Zone 1.

Zone 1: 34679 - 34879
Zone 2: 34258 - 34444
Zone 3: 33866 - 33943
Zone 4: 33313 - 33475

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.