FAST-TRADING

US30 hôm nay mất lực cầu ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có nhiều khả năng sẽ quay đầu giảm điểm, có thể cân nhắc canh Sell tại Zone 2 hoặc chờ giá thủng Zone 3 và tiếp tục Sell.

Zone 1: 36709 - 36785
Zone 2: 36464 - 36537
Zone 3: 36211 - 36288
Zone 4: 35676 - 35818

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.