FAST-TRADING

US30 hôm nay mất lực cầu ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có nhiều khả năng sẽ quay đầu giảm điểm, có thể cân nhắc canh Sell tại Zone 2 hoặc chờ giá thủng Zone 3 và tiếp tục Sell.

Zone 1: 36709 - 36785
Zone 2: 36464 - 36537
Zone 3: 36211 - 36288
Zone 4: 35676 - 35818

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd