FAST-TRADING

US30 có tín hiệu đảo chiều

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có dấu hiệu tăng trở lại, có thể canh Buy tại Zone 2. Trường hợp thủng Zone 2 thì giá sẽ tiếp tục giảm điều chỉnh.

Zone 1: 36160 - 36197
Zone 2: 36011 - 36049
Zone 3: 35913 - 35938
Zone 4: 35821 - 35845

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.