FAST-TRADING

US30 có tín hiệu đảo chiều

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có dấu hiệu tăng trở lại, có thể canh Buy tại Zone 2. Trường hợp thủng Zone 2 thì giá sẽ tiếp tục giảm điều chỉnh.

Zone 1: 36160 - 36197
Zone 2: 36011 - 36049
Zone 3: 35913 - 35938
Zone 4: 35821 - 35845

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd