FAST-TRADING

US30 vẫn tiếp tục duy trì xu hướng giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục duy trì trong biên giảm, chú ý canh Sell tại Zone 2, nếu thủng Zone 2 thì chỉ số sẽ hồi phục.

Zone 1: 35177 - 35270
Zone 2: 34785 - 34918
Zone 3: 34469 - 34665
Zone 4: 34188 - 34322

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.