FAST-TRADING

US30 vẫn tiếp tục duy trì xu hướng giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục duy trì trong biên giảm, chú ý canh Sell tại Zone 2, nếu thủng Zone 2 thì chỉ số sẽ hồi phục.

Zone 1: 35177 - 35270
Zone 2: 34785 - 34918
Zone 3: 34469 - 34665
Zone 4: 34188 - 34322

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd