FAST-TRADING

US30 tiếp tục điều chỉnh trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 trong hôm nay dự kiến sẽ tiếp tục giảm nếu thủng Zone 3.

Zone 1: 36296 - 36321
Zone 2: 36178 - 36233
Zone 3: 36017 - 36048
Zone 4: 35904 - 35939

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd