FAST-TRADING

US30 tiếp tục điều chỉnh trong hôm nay

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 trong hôm nay dự kiến sẽ tiếp tục giảm nếu thủng Zone 3.

Zone 1: 36296 - 36321
Zone 2: 36178 - 36233
Zone 3: 36017 - 36048
Zone 4: 35904 - 35939

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.