FAST-TRADING

US30 phát ra tín hiệu giảm trong phiên đầu tuần

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 hôm nay vẫn duy trì trong biên giảm, chú ý các vùng Zone sell quan trọng
Zone 1: 35151 - 35200
Zone 2: 34833 - 34862
Zone 3: 34641 - 34655
Zone 4: 34228 - 34311
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd

Bình luận