FAST-TRADING

US30 dự kiến sẽ hồi phục ngắn hạn trong hôm nay

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 trong hôm nay có nhiều khả năng sẽ điều chỉnh về quanh khu vực Zone 1. Giá sẽ tăng trở lại nếu như thủng Zone 1.

Zone 1: 34528 - 34636
Zone 2: 34200 - 34221
Zone 3: 33663 - 33767

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.