FAST-TRADING

US30 dự kiến sẽ hồi phục ngắn hạn trong hôm nay

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 trong hôm nay có nhiều khả năng sẽ điều chỉnh về quanh khu vực Zone 1. Giá sẽ tăng trở lại nếu như thủng Zone 1.

Zone 1: 34528 - 34636
Zone 2: 34200 - 34221
Zone 3: 33663 - 33767
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd