FAST-TRADING

US30 TÍCH LUỸ SIDEWAY

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Bộ Lao động Mỹ vừa công bố số liệu lạm phát tại Mỹ tăng 7.9% trong tháng 2 năm nay. Với những biến động mạnh trên thị trường năng lượng hiện nay, các chuyên gia kinh tế cho rằng nhiều khả năng chỉ số lạm phát tại Mỹ sẽ vượt mức 8% trong tháng 3 này.

US30 hôm nay tiếp tục vẫn trong trạng thái sideway, có thể canh Sell quanh Zone 2.

Zone 1: 33323 - 33408
Zone 2: 33139 - 33218
Zone 3: 32823 - 32871
Zone 4: 32396 - 32605
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.