FAST-TRADING

US30 trở về trạng thái giảm giá mạnh

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay lại bị trở về với trạng thái giảm điểm sau khi giá thủng Zone 2. Dự kiến trong hôm nay, chỉ số sẽ tiếp tục giảm về Zone 4.

Zone 1: 35774 - 35843
Zone 2: 35441 - 35501
Zone 3: 35200 - 35333
Zone 4: 34833 - 34925

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.