FAST-TRADING

US30 trở về trạng thái giảm giá mạnh

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay lại bị trở về với trạng thái giảm điểm sau khi giá thủng Zone 2. Dự kiến trong hôm nay, chỉ số sẽ tiếp tục giảm về Zone 4.

Zone 1: 35774 - 35843
Zone 2: 35441 - 35501
Zone 3: 35200 - 35333
Zone 4: 34833 - 34925

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd