FAST-TRADING

US30 vẫn tiếp tục canh Buy tại Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang có tín hiệu tăng tương đối tốt, chú ý canh Buy tại Zone 2.

Zone 1: 34528 - 34636
Zone 2: 34868 - 34962
Zone 3: 35151 - 35204
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd