FAST-TRADING

US30 vẫn tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn, cẩn thận Zone

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn duy trì trong xu hướng tăng và chưa có dấu hiệu giảm, tuy nhiên chú ý Zone 2 nếu thủng sẽ đảo chiều

Zone 1: 36168 - 36191
Zone 2: 36054 - 36088
Zone 3: 35991 - 36007

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.