FAST-TRADING

US30 vẫn tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn, cẩn thận Zone

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn duy trì trong xu hướng tăng và chưa có dấu hiệu giảm, tuy nhiên chú ý Zone 2 nếu thủng sẽ đảo chiều

Zone 1: 36168 - 36191
Zone 2: 36054 - 36088
Zone 3: 35991 - 36007

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd