DavidDevos

S&P500 đang trong xu hướng giảm điều chỉnh ngắn hạn.

CURRENCYCOM:US500   S&P 500
Vui lòng hạn chế đánh Sell, Chờ giảm đến vùng hỗ trợ Buy SP500 và theo Phương pháp giao dịch của SPX Group. Quản lí vốn và kĩ luật 100%.