XTBVietnam

TOP THỊ TRƯỜNG TUẦN 18.01.2021: US500

CURRENCYCOM:US500   US 500
US500

Tuần trước, các ngân hàng lớn đã khởi động mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall cho Q4 2020. Trong tuần này, Netflix (Thứ Ba), Goldman Sachs (Thứ Ba), Intel (Thứ Năm) và IBM (thứ Năm) sẽ công bố báo cáo của họ. PMI sơ bộ cho tháng 1 (thứ Sáu, 2:45pm GMT ) cũng có thể tác động đến thị trường nếu sai lệch lớn so với kỳ vọng. Tuy nhiên, cả hai chỉ số dịch vụ và sản xuất dự kiến sẽ vẫn gần với mức của tháng trước.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.