Tungle111

Chỉ số S&P 500 đã điều chỉnh như dự định

Tungle111 Pro Cập nhật   
CURRENCYCOM:US500   US 500
- Chiến lược giao dịch hôm nay 10/11: Bán S&P 500
- Phân tích ý tưởng: Chỉ số S&P 500 hôm qua đã có phiên giảm đầu tiên trong 1 tuần trở lại đây khi giảm 16 điểm từ 4698 xuống 4682, qua đó cho thấy mốc 4700 là vùng ngưỡng tâm lý rất quan trọng của chỉ số chứng khoán Mỹ này. Quan trọng hơn là trong suốt hơn 1 tháng qua thị trường chứng khoán Mỹ chỉ tăng và chưa có một đợt điều chỉnh nào đáng kể, hơn nữa với phiên giảm hôm qua đã cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đã dần hình thành.
- Support level: 4630
- Resistance level: 4690
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chốt cả chiều sell lẫn chiều buy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.