smallturtle

Chờ mua SP500 vùng hỗ trợ

Giá lên
CURRENCYCOM:US500   S&P 500
11 lượt xem
0
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc giảm bị phá, chuyển trạng thái đi ngang
- Biểu đồ H4: Kịch bản đường giá đi ngang tích lũy với biên dưới 4408.7, biên trên 4465.9, sau đó tiến lên đỉnh cũ 4535.7