Tungle111

03/08/21: Chỉ số S&P 500 ưu tiên Long quanh các vùng hỗ trợ

Giá lên
CAPITALCOM:US500   S&P 500
Chỉ số S&P 500 đã dịch chuyển sideways với biên độ vừa phải khoảng 50 điểm từ 4380 - 4430 và hiện vẫn chưa ra khỏi được vùng giá này.
Với việc phiên điều chỉnh hôm qua đang cho thấy giá lại tiệm cận support 4380 của chỉ số này.
Ngoài ra cũng nên lưu ý vùng 4320 - một vùng support rất tốt cho chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 .
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Gay cấn ngay hỗ trợ 4380.

Bất kỳ game nào cũng không dành cho đại đa số!