Tungle111

Chỉ số S&P 500 tiếp tục lập đỉnh

Giá lên
Tungle111 Pro Cập nhật   
CURRENCYCOM:US500   US 500
- Chiến lược ưu tiên: Mua S&P 500
- Phân tích ý tưởng: Chỉ số S&P 500 ở phiên thứ 6 tiếp tục tăng trưởng 40 điểm từ mức 4567 lên vùng 4607, qua đó chính thức lập đỉnh mới cao nhất mọi thời đại của mình. Nguyên nhân đến từ các công ty báo cáo doanh thu quý 3 đều tốt ở phiên thứ 6. Và tuần này khả năng cao chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng trưởng do vẫn còn nhiều công ty lớn chưa công bố báo cáo doanh thu quý này.
Giao dịch đang hoạt động: Vào vùng chờ mua và tiếp tục giữ lệnh theo dõi thị trường.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chôt lời.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.