Tungle111

Chỉ số S&P 500 tiếp tục lập đỉnh

Giá lên
CURRENCYCOM:US500   S&P 500
- Chiến lược ưu tiên: Mua S&P 500
- Phân tích ý tưởng: Chỉ số S&P 500 ở phiên thứ 6 tiếp tục tăng trưởng 40 điểm từ mức 4567 lên vùng 4607, qua đó chính thức lập đỉnh mới cao nhất mọi thời đại của mình. Nguyên nhân đến từ các công ty báo cáo doanh thu quý 3 đều tốt ở phiên thứ 6. Và tuần này khả năng cao chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng trưởng do vẫn còn nhiều công ty lớn chưa công bố báo cáo doanh thu quý này.
Giao dịch đang hoạt động: Vào vùng chờ mua và tiếp tục giữ lệnh theo dõi thị trường.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chôt lời.

Bất kỳ game nào cũng không dành cho đại đa số!