anhle97

Chứng khoán Mỹ 11/04/2022: US500 đang có xu hướng giảm ngắn hạn

CAPITALCOM:US500   US 500
Chiến lược giao dịch US500:
-Chờ Mua tại 4455
Stop lot tại 4444
Target tại vùng 4500 - 4550 - 4600
- Trong trường hợp US500 thủng 4450 thì sẽ về 4400
Có thể sell stop tại 4444
STL tại 4570
TP 4400- 4380
Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn trong công cuộc chinh phục thị trường tài chính

Ps: Tin tức và chiến lược giao dịch sẽ được cập nhật liên tục và cụ thể trong nhóm, vậy nên hãy tham gia nhóm để nhận được chiến lược và những tài liệu quan trọng giúp bạn tăng khả năng chiến thắng trong thị trường.

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !c
Bình luận: Đã khớp sell stop chờ xem có chạm TP hay STL
Bình luận: +55 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.