smallturtle

Chờ mua SP500

Giá lên
CURRENCYCOM:US500   S&P 500
17 lượt xem
0
- Biểu đồ tuần: Phe bán đã đẩy giá xuống Keylevel quan trọng 4327.8 nhưng keylevel vẫn trụ vững, động lực bật lên từ keylevel vẫn còn rất mạnh ==> Tiếp tục mua lên kháng cự 4457.9
- Biểu đồ H4: Vùng Demand tiềm năng 4327.8