XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật - US500 (02.04.2021)

CURRENCYCOM:US500   US 500
Các phiên giao dịch tiền mặt ở Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không diễn ra vào hôm nay vì ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh được tổ chức ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương. Giao dịch trên hợp đồng tương lai Mỹ sẽ kết thúc sớm hơn vào ngày hôm nay, lúc 2:15 chiều BST.

S&P 500 (US500) lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 4.000 điểm và xu hướng tăng đang được tiếp tục trong hôm nay. Vì chỉ số đang giao dịch trong một vùng mới nên việc xác định mức kháng cự tiềm năng sẽ không dễ dàng. Các đường thoái lui Fibonacci bên ngoài có thể sẽ giúp ích.

Mức đầu tiên cần theo dõi là mức thoái lui 127,2% của hai lần điều chỉnh giảm gần đây nhất ở 4.023 điểm. Mức thoái lui bên ngoài 161,8% ở 4.071,5 và 4.106,5 điểm có thể đóng vai trò là mức kháng cự ngắn hạn khi vùng 4.023 điểm bị xóa. Mặt khác, nếu chỉ số bắt đầu mất điểm, hỗ trợ quan trọng gần nhất có thể được tìm thấy tại khu vực 3.980 điểm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.