Dautusieude_Official

S&P500 Liệu có chạm trendline khung D1 và tăng trở lại.

Giá lên
CURRENCYCOM:US500   US 500
Trải qua 2 ngày cuối tuần tắm máu, Chỉ số đại diện cho nền kinh tế Hoa Kỳ Liệu có hồi phục trở lại trong Tuần,

Chiến lược giao dịch:

Chờ giá cham trendline và Long trở lại:

Nếu giá phá vỡ trendline có thể về Vùng 3.600

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.