KienTri

Quan Sát Chờ Điểm Sell US500 hay SPX500

Giá xuống
CAPITALCOM:US500   US 500
Tàu quay lại để đón khách.
Giá quay về 3860 có tín hiệu H1 giảm
Hãy sell theo và Chốt lời Tp1 tại 3742
Tp2: 3565 nhé, Lệnh dài các bạn đánh volum nhỏ
Hãy quản lý vốn.
Các bạn đã có lời thì tiếp tục gồng lời
Hoặc dời Sl nhé để yên tâm.
Hãy nhớ vào lệnh luôn có Sl để bảo vệ tài khoản
- Quyết định ở bạn , hạn hãy chịu trách nhiệm với bản thân mình
Chúc bạn giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.