Nukida

[SP500 H1] VẪN ƯU TIÊN SELL TRONG XU HƯỚNG GIẢM MẠNH

CURRENCYCOM:US500   US 500
Hiện tại đang là vùng chiến sự giữa phe mua và bán sau 1 đợt giảm dài trước đó.
Khả năng sắp tới sẽ tiếp tục sideway.
Vẫn ưu tiên CANH SELL theo xu hướng giảm trước đó.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.