Dautusieude_Official

S&P 500 có thể tăng trở

Giá lên
CAPITALCOM:US500   US 500
Thị trường đã hoàn toàn định giá trong đợt tăng lãi suất 25 điểm phần trăm của ngân hàng trung ương tại cuộc họp kéo dài hai ngày. Các nhà đầu tư cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng quan điểm của Fed về việc cuộc chiến Ukraine sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lộ trình thắt chặt của họ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.