Tungle111

Chỉ số S&P500 lại lập đỉnh mới cao nhất sau cuộc họp của FED

Giá lên
Tungle111 Pro Cập nhật   
CURRENCYCOM:US500   US 500
- Chiến lược giao dịch hôm nay: Mua S&P 500
- Phân tích ý tưởng: Sau cuộc họp của FED tối qua, ngoài việc FED sẽ cắt giảm việc bơm tiền bằng việc mua trái phiếu 15 tỷ đô la/tháng như đã công bố trước đó, thì FED vẫn chưa có kế hoạch sẽ tăng lãi suất, do đó tiền vẫn tiếp đổ vào thị trường chứng khoán.
Chỉ số S&P 500 hôm qua đã tăng mạnh chỉ trong 2 giờ đã tăng hơn 40 điểm từ 4622 lên 4663.
Qua đó chỉ số S&P 500 tiếp tục chính thức lập đỉnh mới cao nhất mọi thời đại của mình.
- Support level 1: 4630
- Support level 2: 4600
Giao dịch được đóng thủ công: không vào được vùng mua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.