Nobody21

USDCAD đảo chiều đi xuống

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD đã có dấu hiệu đảo chiều trên H4 sau khi chạm kênh D1, báo hiệu xu hướng giảm mạnh từ bây giờ.

Ý tưởng liên quan