OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD phá vùng hỗ trợ mạnh và rớt sâu.
Bán khi giá phục hồi về vùng supply ở trên.
Target 4R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.