Tungle111

29/07/21: USD/CAD thuận theo downtrend

Giá xuống
Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Với sự suy giảm của đồng đô la Mỹ do cuộc họp của FED rạng sáng nay, đã khiến tỷ giá USD/CAD cũng đã giảm đáng kể xuống dưới vùng giá quan trọng 1.2530, qua đó hình thành xu hướng giảm ngắn hạn và chiến lược ưu tiên chờ pullback về vùng giá này và short thuận theo xu hướng downtrend.
Giao dịch được đóng thủ công: Không thể vào được entry

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.