tantuong1803

USDCAD mở vị thế SELL.. xu thế giảm đã được xác nhận.

tantuong1803 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD mở lệnh Sell sau khi đã hồi xác nhận cho xu hướng giảm tiếp diễn..
Vào lệnh khi hồi nhẹ ở khung 15M.
Entry : 1.27
Sl : 1.282
TP : 1.24 ( RR 1/5)
Bình luận:
Entry : 1.275xx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.