tantuong1803

USDCAD mở vị thế SELL.. xu thế giảm đã được xác nhận.

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD mở lệnh Sell sau khi đã hồi xác nhận cho xu hướng giảm tiếp diễn..
Vào lệnh khi hồi nhẹ ở khung 15M.
Entry : 1.27
Sl : 1.282
TP : 1.24 ( RR 1/5)
Bình luận: Entry : 1.275xx