FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
I. Trước khi vào lệnh: Bối cảnh thị trường?

1. Vùng đảo chiều tiềm năng? CÓ

2. Tương quan Seller & Buyer thế nào? BUYER

3. PA có dấu hiệu đảo chiều tốt không? CÓ

II. Chất lượng lệnh:

1. Có tín hiệu đảo chiều uy tín không? CÓ

2. Entry có tối ưu ko? CÓ

3. SL có dễ bị dính ko? KHÔNG

4. TP có khả năng chạm cao ko? CÓ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu