FX_IDC:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Xu hướng giảm vẫn duy trì ở khung Ngày, canh bán ra khi Ngày đóng cửa dưới 1.191.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.