SharkteamPower

USDCAD phân tích đa khung thời gian

SharkteamPower Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Một điều thú ví khi xét khung dài hạn chart USDCAD trên khung D3, xu hướng bắt đầu từ t8/2012 là điểm khởi đầu sóng 1 đến thời điểm t8/2021 đã tròn 10 năm cho 1 chu kỳ tăng trưởng mẫu 8 bước sóng ELLIOT .

Khi giá quay lại khu vực kháng cự mạnh là key tăng dài hạn và trùng cùng đáy sóng 4 giá đã phản ứng khá mạnh khả năng kết thúc sóng Fiat ABC .

Trên khung nhỏ H4 giá đã phá vỡ key giảm giá chúng ta kỳ vòng giá sẽ hồi về khu vực 0.618 tại vùng giá 1.23 cho một set up BUY sớm cho sóng 2 dài hạn,
điểm Buy an toàn khi giá phá vỡ đỉnh gần nhất 1.28 để hình thành sóng 3.


CẬP NHẬT KHUNG H4

Hiện tại chúng ta có các dữ liệu sau:
- Giá phá vỡ key giảm H4
- Giá quay lại phá vỡ key H4 vừa phá vỡ trờ thành vùng kháng cự cho nhịp hồi.
- Giá quay về test vùng key tăng H4 hiện tại cũng là vùng fibo 0.618 đây là vùng mua tiềm năng.
- theo sóng ELLIOT thì giá đang tạo đỉnh B cho sóng hiệu chỉnh ABC.
- Chúng ta kỳ vọng BUY tại vùng sóng C khi có dấu hiệu đảo chiều trên khung H1.
Bình luận: Giá đã không đi theo cấu trúc ABC phức hợp mà giá tăng lên luôn. chúng ta chờ giá canh hồi để BUY

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.