OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD sau khi chạm vùng Demand (khoanh tròn trước đó) thì bật lên khá mạnh. Tiếp tục canh mua khi giá quay lại vùng mất cân bằng này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.